تقدیر معاونت آموزش ابتدایی استان یزد از مولفین مجموعه کتابهای هفت بیان

تقدیر معاونت آموزش ابتدایی استان یزد از مولفین مجموعه کتابهای هفت بیان


معاونت آموزش ابتدایی استان یزد از مولفین مجموعه کتابهای هفت بیان تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛ "سعیده بهادر زاده" گفت: سرگروه های آموزشی دوره ابتدایی استان یزد با هدف بهبود کیفیت آموزشی  دانش آموزان استان از طریق توانمندسازی آموزگاران دوره ابتدایی اقدام به تالیف 20 جلد کتاب آموزشی جهت استفاده  آموزگاران  تحت عنوان "هفت بیان" نموده اند.
وی اظهار داشت 17 جلد از کتب تالیفی  در دروس فارسی ، ریاضی و علوم شش پایه دوره ابتدایی و
3 جلد آن در زمینه سواد مالی وسواد خواندن و نوشتن ، اختلالات یادگیری و ارزشیابی توصیفی 
به رشته تحریر درآمده است.
این مقام مسئول عنوان کرد:این مجموعه 20 جلدی ضمن ارایه ی اهداف کلیه دروس کتب فارسی و ریاضی و علوم دوره ابتدایی، به ارایه ی نمونه هایی از تکالیف مهارت محور ، بازی های آموزشی ، 
آزمون های عملکردی ، ابزارهای آموزشی مورد استفاده در هر درس ، نقشه مفهومی و فهرست وارسی پرداخته است .
درادامه بهادرزاده  در خصوص وجه تسمیه "هفت بیان" گفت : با توجه به اینکه محتوای این کتب حاوی هدف های دروس ، فهرست وارسی ، تکالیف مهارت محور ، بازی های آموزشی  دروس ، یادگیری با آزمون های عملکردی  ، ابزارهای آموزشی و نقشه مفهومی دروس می باشد لذا  عنوان "هفت بیان "از ترکیب حروف ابتدای عناوین فوق  انتخاب شده است وامید است آموزگاران قبل از تدریس کتابهای علوم ، فارسی وریاضی درشش پایه دوره ابتدایی به این کتابها به عنوان کتاب مرجع معلم مراجعه کرده و از مطالب آن جهت ارتقا وبهبود کیفیت آموزش خود بهره لازم ببرند. 
معاون آموزش ابتدایی استان  گفت: مخاطب مجموعه کتب هفت بیان کلیه ی معلمان ، معاونان ،مدیران و کارشناسان حوزه ابتدایی  می باشند . که با توجه به کاربردی بودن مطالب این کتب نقشه راه آموزش در کلاس درس مشخص می شود.
قابل ذکر است این مجموعه کتب راهنمای معلم قرار است در آینده ای نزدیک توسط معاون محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش سرکار خانم حکیم زاده رونمایی شود .
 
آدرس کوتاه :