نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت هفته نیروی انتظامی دردبیرستان آیت الله طالقانی

گرامیداشت هفته نیروی انتظامی دردبیرستان آیت الله طالقانی


گرامیداشت هفته نیروی انتظامی دردبیرستان آیت الله طالقانی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی درراستای گرایمداشت هفته نیروی انتظامی باحضور معاون فرماندار،فرمانده نیروی انتظامی ، معاون پرورش فرهنگی امام جمعه موقت ودیگر مسئولین خاتم ،آئین آشنایی دانش آموزان با خدمات ارزشمند نیرو ی انتظامی در حفظ و حراست از آرمان ها و تأمین امنیت و آرامش دردبیرستان آیت الله طالقانی برگزارشد.سرهنگ صالحی فرمانده نیروی انتظامی خاتم ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی وتقدیراز دلاورمردان سبزپوش همیشه درصحنه، پیام کتبی مهرفرمانده کل نیروی انتظامی کشورسرداراحمدی مقدم درزمینه بازگشایی مدارس را قرائت نمود.وی درادامه درخصوص ایمنی امنیت استفاده ازکلاه ایمنی مقوله اعتیاد وپیامدهای ناگوارآن،استفاده از ماهواره واینترنت وفضای مجازی مطالب مهمی بیان کرد ودانش آموزان را به درس خواندن کسب علم ودانش وپیشرفت وترقی توصیه نمود.فرمانده نیروی انتظامی خاتم  با اشاره به اینکه نیروی انتظامی یکی از سرمایه های ارزشمند جامعه محسوی می شود افزود:نیروی انتظامی نقش موثری دربرقراری امنیت و آرامش در جامعه ایفا می کند وبرقراریامنیت پایدار درسایه ی همکاری سایر  اقشار جامعه میسراست.