نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت هفته نیروی انتظامی

گرامیداشت هفته نیروی انتظامی


گرامیداشت هفته نیروی انتظامی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی درآغازین هفته گرامیداشت نیروی انتظامی دانش آموزان دبستان شهید مباشری شهریاری علیا طی نشستی با نیروهای انتظامی یاد وخاطره ی دلاور مردان سبز پوش نیروی انتظامی راگرامی داشتند واز بیانات نیروهای انتظامی بهره مند گشتند دراین نشست دانش آموزان با اهداف وظایف خطیر نیروی انتظامی آشنا واز زحمات آنان تقدیر وتشکر کردنداین آئین فرهنگی در دیگرمدارس خاتم نیز درحال اجراست