نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت روز درختکاری در مدرسه امام موسی صدر

گرامیداشت روز درختکاری در مدرسه امام موسی صدر


گرامیداشت روز درختکاری در مدرسه امام موسی صدر
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم ، هفته منابع طبیعی وروز درختکاری باحضور مسئولین ودانش آموزان  بابرگزاری ویژه برنامه ای درمدرسه امام موسی صدر خاتم گرامی داشته شد .محمودی معاون فرمانداروتیموری مدیرمنابع طبیعی باگرامیداشت هفته منابع طبیعی وروز درختکاری برصیانت از ریه های طبیعت تاکید کردند.گفتنی است دراین آئین زنگ سیز توسط معاون فرماندارنواخته شدوچندین اصله کاج توسط مسئولین ودانش آموزان درمدرسه امام موسی صدر غرس شد