نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کوهپیمایی کارشناسان و آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی

کوهپیمایی کارشناسان و آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، به مناسبت هفته سواد آموزی، آموزش دهندگان سواد آموزی خاتم در معیت آقای آذره کارشناس مسئول سواد آموزی و خانم شریفی کارشناس دوره های سواد آموزی در برنامه کوهپیمایی سرچشمه نهر مسیح هرات شرکت نمودند.