نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی تحلیل و بررسی کتب دوره ابتدایی

کارگاه آموزشی تحلیل و بررسی کتب دوره ابتدایی


کارگاه آموزشی تحلیل و بررسی کتب دوره ابتدایی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی کارگاه آموزشی تحلیل و بررسی کتب دوره شش پایه ی ابتدایی خاتم باشرکت کارشناس آموزش ابتدایی وآموزگاران شش پایه  بصورت کلاسی  درمحل دبیرستان انقلاب اسلامی تشکیل شد.به گفته غلامعلی تیموری کارشناس آموزش ابتدایی خاتم این کارگاه  باتوجه به تغییرات انجام درکتب درسی ودر راستای پیشرفت های علمی روز وبا هدف ارتقاء سطح تدریس معلمین دوره ابتدایی   برگزارشده است .وی تاکیدکرداین روندبرای رسیدن به همه اهداف راهبردی استمراردارد