نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش مشاوره ای دانش آموزان پایه دوم وسوم متوسطه

همایش مشاوره ای دانش آموزان پایه دوم وسوم متوسطه


همایش مشاوره ای دانش آموزان پایه دوم وسوم متوسطه
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم باحضور مشاور مجرب وبرجسته خطیبی همایش مشاوره ای تحت عنوان استفاده از فرصت های طلایی باشرکت دانش آموزان دختر پایه های دوم وسوم متوسطه دوم در محل دبیرستان نمونه دولتی برکت برگزارشد.دراین همایش خطیبی آخرین نکات ،دستورات مشاوره ای وفنون  برناهه  ریزی واستفاده بهینه از فرصت های طلایی را به دانش آموزان ارایه نمود .وی ضمن هدایت وارایه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان ازآنان خواست با برنامه ریزی منظم وهمسونهایت بهره مطا لعاتی را از اوقات فراغت تابستان ببرند تا در کنکور موفقیت بیشتری کسب نمایند.شایان ذکراست درحاشیه این برنامه خطیبی بصورت انفرادی با هریک از دانش آموزان کنکوری واولیاء آنان ، ومدیران مدارس متوسطه خاتم  درزمینه  برناهه ریزی وآماده شدن جهت کنکور 94مطالبی بیان نمود