نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفدهمین جلسه شورای اداری

هفدهمین جلسه شورای اداری


هفدهمین جلسه شورای اداری
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی هفدهمین جلسه شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم باحضورمدیرآموزش وپرورش با محوریت بحث وبررسی مسائل ومشکلات آموزشی پرورشی،اداری وبازگشایی مدارس درمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش تشکیل شد .حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش دراین جلسه باتبریک میلاد مسعود خورشید ولایت امام هشتم (ع) وتقدیر وتشکر از حضور کارکنان ازآنان خواست مسائل ومشکلات حوزه ی کاری خودرابیان وازمدارس بازدید مستمرنمایند تابازگشایی مدارس جهت سال تحصیلی 94-93به نحومطلوب صورت گیردومدارس مشکل وکم وکاستی نداشته باشند