نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هشتمین جلسه ی شواری اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم برگزارشد

هشتمین جلسه ی شواری اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم برگزارشد


هشتمین جلسه ی شواری اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم برگزارشد
دراین جلسه پس ازتلاوت آیاتی ازکلام وحی کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتمباتشکر وتقدیر از حضور به موقع کارکنان ،برحصول نتیجه مصوبات جلسات وپیگیری لازم تاکید نمود.درادامه جلسه محمدکاظمی نسب دبیر جلسه  ضمن قرائت دستورکار جلسه ،مصوبات جلسه ی گذشته را تشریح واقدامات انجام گرفته را تبیین نمودگفتنی است دراین جلسه موضوعات متنوع روند برگزاری کنکوسراسری  93 ،سازماندهی همکاران آموزشی ،پیگیری جواب بخشنامه های اداری ،اطالاع رسانی کدهای جدید وابلاغ به مدیران مدارس ، بیمه طلایی آتیه ساز فرهنگیان ،اردوی دانش آموزی ،عیادت از فرهنگیان مریض بازنشسته وسایر مسائل ومشکلات جاری وساری آموزشی واداری مورد بحث تبادل نظر وتصمیم گیری قرارگرفت