نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نکوداشت هفته وقف

نکوداشت هفته وقف


نکوداشت هفته وقف
دراین آئین حجه الاسلام قره چاهی با اشاره به اهمیت وقف دراسلام باذکر احادیث وبیاناتی ازائمه اطهارومعصومه (ع) به کیفیت ارزشی موقوفات مطالبی بیان نمودودانش آموزان را با برکات وفوائد این آموزه دینی آشنا نمود.درپایان به سئوالات دانش آموزان پاسخ داده شد