نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نوزدهمین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم تشکیل شد

نوزدهمین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم تشکیل شد


نوزدهمین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم تشکیل شد
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی نوزدهمین جلسه ی هم فکری وهم اندیشی کارکنان مدیریت آموزش وپرورش خاتم با قرائت آیاتی ازکلام الله مجید درمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش تشکیل شد.درابتدای جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن تبریک وتهنیت اعیاد قربان وغدیر اززحمات کارکنان تقدیرنمودوبرتقویت کیفیت جلسات ،هماهنگی لازم ،پیگیری وحل وفصل مسائل ومشکلات تاکید نمودند.درادامه جلسه هریک ازکارکنان اداری نقطه نظرات مسائل ومشکلات حوزه کاری وگزارش جلسات کاری خودرابیان کردند.درپایان یوسف محمودی به عنوان معاون توسعه وپشتیبانی مدیریت به همکاران معرفی شد