نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نواخته شدن زنگ نمادین مانور سراسری زلزله و ایمنی + تصاویر

نواخته شدن زنگ نمادین مانور سراسری زلزله و ایمنی + تصاویر


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، زنگ نمادین مانور زلزله و ایمنی همزمان با مدارس سراسر کشور در آموزشگاه شهید منتظرقائم خاتم نواخته شد.

هیجدهمین مانور سراسری زلزله با شعار «مدرسه ایمن – جامعه تاب آور» و با هدف آشنایی و آموزش دانش آموزان جهت مقابله با حوادث احتمالی و ارتقاء سطح آگاهی نوجوانان و جوانان از تبعات ناشی از وقوع حوادث و سوانح ناشی از زلزله و دیگر حوادث طبیعی برگزار گردید.

محمودی سرپرست فرمانداری، کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش، سایر مسئولین محترم خاتم و مدعوین ارجمند در این مانور حضور داشتند و از نزدیک در جریان برگزاری مانور زلزله و ایمنی قرار گرفتند.

در این مانور اقدامات پیشگیرانه و امدادی از قبیل تشکیل شورای ایمنی مدرسه، تهیه نقشه شناسایی مدرسه، رعایت نکات ایمنی قبل از وقوع زلزله، مراحل پناهگیری و خروج اضطراری و تخلیه و ... انجام گرفت.