نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نواختن زنگ سپاس ازمعلم دردبیرستان انقلاب اسلامی

نواختن زنگ سپاس ازمعلم دردبیرستان انقلاب اسلامی


نواختن زنگ سپاس ازمعلم دردبیرستان انقلاب اسلامی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم دراین آئین فرهنگی دانش آموزان با اهداء گل به دبیران اززحمات بی شائبه شان تجلیل  وروز معلم را به  دبیران  تبریک گفتند.گفتنی است درادامه زنگ سپاس توسط  فاطمه ملک ثابت مدیردبیرستان نواخته شد. وی هفته معلم  را به دبیران تبریک واز تلاش های آنان  تقدیرنمود.قرائت دکلمه و مقاله توسط دانش آموزان  ازدیگربرنامه های گرامیداشت هفته معلم دردبیرستان انقلاب اسلامی بود