نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم اندیشی شورای دهستان چاهک بامدیرآموزش وپرورش خاتم

نشست هم اندیشی شورای دهستان چاهک بامدیرآموزش وپرورش خاتم


نشست هم اندیشی شورای دهستان چاهک بامدیرآموزش وپرورش خاتم
دراین نشست چندین ساعته حجه الاسلام نهاوندیان روحانی مستقر وامام جماعت مدارس ، اعضای شورا چاهک ومعاون آموزشی مجتمع امام رضا (ع) درمحل مسجد حضرت ولیعصر(عج) دهستان چاهک حضور یافتندحبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم از اعضا خواست نهایت تلاش مساعی خودرا جهت همکاری درراستای بهبود کیفیت مسائل آموزشی پرورشی وحل مشکلات بکاربندند.گفتنی است آماده سازی  ،زیباسازی فضای مدرسه بیهقی  مشروط بحد نصاب رسیدن دانش آموزان وعدم خروج دانش آموزان توسط اولیاء از منطقه، مشارکت مجدانه اولیاء در حل مسا ئل ومشکلات موجودوطرح تفکیک مدارس قیطاس حیدری وشهید زارعی ازمواردی بودکه دراین نشست هم اندیشی مورد بحث بررسی تبادل نظروتصمیم گیری  قرارگرفت