نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشاورین مدارس خاتم

نشست مشاورین مدارس خاتم


نشست مشاورین مدارس خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم،باحضور مدیرآموزش وپرورش ،معاون پرورشی فرهنگی کارشناس امورفرهنگی،رابط ومسئول هسته مشاوره ودیگرمشاورین مدارس،جلسه ی هم اندیشی مشاورین درمحل دفترمدیریت آموزش وپرورش خاتم برگزارگردید.دراین جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش با تبریک حلول ماه مبارک رمضان ازحضوراعضای جلسه صمیمانه قدردانی نمودوبابیان حدیث شریفی از ازامام جعفرصادق (ع) آنان رابه خودباوری،توانمندسازی،اولویت بندی،استتفاده ازتمام پتاسیل هاوظرفیت های موجود هدایت وایجاد روحیه امید اعتماد به نفس دردانش آموزان وتقویت ارتباط وتعامل والدین توصیه نموددرادامه قاسم کابلی رابط ومسول هسته مشاوره گزارش اجمالی از روند امور،فعالیت های انجام یافته ومسائل ومشکلات  حوزه ی مشاوره ای تشریح وبرتقویت نقش جایگاه درمدارس تاکیدنمود.همچنین محمدحسین شکیبا معاون پرورشی فرهنگی نیزدرحاشیه این نشست هم اندیشی ضمن تقدیرازحمات مشاورین نقطه نظراتی درزمیته اهمیت مشاوره بیان کرد.اضافه می نماید موضوعات انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان پایه ی اول متوسطه  دوره دوم ،پایگاه انتخاب رشته ویژه داوطلبین مجاز به انتخاب رشته کنکورسراسری،تشکیل کارگاه ه های توانمندسازی مشاورین ،ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه ها ،تشکیل جلسات مستمر ماهانه مشاورین ،مسائل ومشکلات کاری حوزه ی مشاوره موردبحث وتبادل اندیشه قرارگرفت ومقررشد درزمینه پذیرفته شدگان کنکورسراسری 93،ضمن اطلاع رسانی مطلوب جلسات اگاهی بخشی  جداگانه ای با حضوروالدین و دانش آموزان برگزارشود