نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست تشکیلاتی بصیرتی بسیج دانش آموزی

نشست تشکیلاتی بصیرتی بسیج دانش آموزی


نشست تشکیلاتی بصیرتی بسیج دانش آموزی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم دراین جلسه دانش آموزان را به شناسایی آسیب های اجتماعی ومقابله با جنگ نرم دشمن درابعاد مختلف ، درس خواندن وتلاش جهت کسب افتخارات بییشتر درعرصه های علمی توصیه نموددرادامه این جلسه اعضای تشکیلاتی بصیرتی بسیج دانش آموزی حوزه شهید رجایی خاتم با تشکر از مسئولین خواستارتدوام این جلسه شدند.گفتنی رضا زیبنده مسئول بسیج دانش آموزی نیز دراین جلسه حضور داشت