نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فینال مسابقات کارمندان شهرستان خاتم

فینال مسابقات کارمندان شهرستان خاتم


فینال مسابقات کارمندان شهرستان خاتم
دراین مرحله  بارقاببت فشرده هشت تیم  باهم ،درنهایت تیم دانشجو معلمان به رتبه ی اول وتیم کارمندان آموزش وپرورش خاتم به رتبه دوم دست یافتندگفتنی است مسابقات کارمندان خاتم درراستای پاسداشت هفته مقام معلم برگزارشده است