نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ششمین جلسه ی شورای اداری

ششمین جلسه ی شورای اداری


ششمین جلسه ی شورای اداری
دراین جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم باتبریک میلادمسعود پیامیررحمت ومهربانی و باتشکر ازحضور اعضا بطورمختصر اهم برنامه ها وانتظارات خودرا تبیین نمودوبرتدوین برنامه کاری انجام امور بروز شفاف سازی کارکنان تاکید نموددرادامه جلسه هریک ازکارکنان نقطه نظرات واهداف کاری برنامه های اجرایی خودراتشریح نمودند.گفتنی است جلسه شورای اداری کارکنان خاتم هردوشنبه ها ساعت 7صبح به مدت یکساعت درمحل اتا ق تشکیل جلسات برگزارمیشود