نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساماندهی سرویس دانش آموزان مدارس

ساماندهی سرویس دانش آموزان مدارس


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، جلسه کارگروه ماده 18 با موضوع ساماندهی سرویس دانش آموزان مدارس  در دفتر مدیریت آموزش و پرورش به ریاست محمد حسین شکیبا مدیر آموزش و پرورش خاتم و سایر اعضا در محل دفتر مدیریت برگزار شد

این جلسه با هدف ساماندهی و نحوه نظارت و ارزیابی بر سرویس ایاب و ذهاب مدارس تشکیل و مدیر آموزش و پرورش خاتم با تشریح آیین نامه حمل و نقل ، اهداف کارگروه را برای اعضا تشریح نمودند.

در ادامه شهردار که به عنوان دبیر جلسه حضور داشتند در رابطه با کارت صلاحیت و گواهی نامه رانندگان و ثبت نام رانندگان در سامانه الکترونیکی توضیحات کامل ارایه نمودند .

در ادامه  خانم شریفی کارشناس مشارکتها نیز ضمن اشاره به اهداف کارگروه ، تعداد سرویس های سازماندهی شده در سال تحصیلی 98-97 را 60 سرویس بیان نمودند که از این تعداد 40 خودرو عمومی و 20خودرو شخصی می باشند که احتمال افزایش سرویس در سال جاری را پیش بینی  نمودند.

در ادامه آقای محمدی رییس پلیس راهور شهرستان به  شرح وظایف رانندگان سرویسها پرداختند.