نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رقابت 515 داوطلب خاتم درکنکور 94

رقابت 515 داوطلب خاتم درکنکور 94


رقابت 515 داوطلب خاتم درکنکور 94

"حبیب الله کاظمی نسب  " مدیر آموزش وپرورش ونماینده تام الاختیار سازمان سنجش درخاتم دراین رابطه  گفت  : آزمون گروههای علوم انسانی ،  ریاضی و فنی در صبح و آزمون هنر عصر پنج شنبه 21 خرداد و آزمون گروه علوم تجربی نیز صبح و آزمون زبان های خارجی عصر جمعه 22 خرداد برگزار می شود.

" نماینده تام الاختیارسازمان سنجش در خاتم"آمار داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی را 171نفر، گروه آزمایشی علوم ریاضی 21نفر ،هنر28نفر، علوم تجربی را 230نفروآمارگروه زبان خارجی را 65نفرذکرکرد.

وی افزود طبق برنامه ریزی انجام شده برنامه صدای پای کنکور در خاتم در روز سه شنبه 19 خرداد اجرا و دانش آموزان دریک فضای معنوی در مراسم نماز جماعت و دعای توسل شرکت  و از توصیه های مشاورین بهره مند و با آمادگی کامل در این رقابت علمی شرکت می کنند.