نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدارمدیرکل آموزش وپرورش استان یزدباخانواده مرحوم سیدعلی حسینی رباط

دیدارمدیرکل آموزش وپرورش استان یزدباخانواده مرحوم سیدعلی حسینی رباط


دیدارمدیرکل آموزش وپرورش استان یزدباخانواده مرحوم سیدعلی حسینی رباط
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم ،مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد درادامه سفربه شهرستان خاتم درمنزل فرهنگی مرحوم سید علی حسینی رباط حضور یافت ومراتب تسلیت وهمدردی خودر را اعلام وبا قرائت فاتحه برای مرحوم حسینی وفرزندناکامش ازخداوندمتعال  غفران الهی وعلو درجات مسئلت وبازماندگان را به صبروشکبیایی توصیه کرد