نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدارمدیرآموزش وپرورش با سرپرست اداره تبلیغات اسلامی خاتم

دیدارمدیرآموزش وپرورش با سرپرست اداره تبلیغات اسلامی خاتم


دیدارمدیرآموزش وپرورش با سرپرست اداره تبلیغات اسلامی خاتم
دراین دیدارصمیمی کاظمی نسب اززحمات حجه الاسلام کمیل قره چاهی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی خاتم درزمینه برگزاری نمازجماعت مدارس  وتعامل با آموزش وپرورش تقدیرنمودودرخصوص
موضوعات   گفتمان های دینی  ،،ساماندهی ائمه جماعات مدارس بحث وتبادل نظر نمود