نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوازدهمین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم تشکیل شد

دوازدهمین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم تشکیل شد


دوازدهمین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم تشکیل شد
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،براساس وحدت رویه وبا هدف هم اندیشی همفکری تبادل نظر،دوازدهمین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم درمحل اتاق تشکیل جلسات مدیریت آموزش وپرورش برگزارشد.حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم دراین جلسه باآرزوی قبولی طاعات وعبادات برای همکاران وبااشاره به سخنان حکمت گونه بزرگان وبیان گزارش اجمالی ازفعالیت های طرح هجرت 3، جلسه مشاورین و...کارکنان را به انجام اموردروقت مقرر،ارتقائ سطح کیفی خدمات آموزشی وپرورشی ،تشکیل مستمر وپیگیری مصوبات جلسات وکمیته های مربوطه تاحصول نتیجه توصیه نمود.درادامه جلسه اهم برنامه های تدوین شده وتقویم زمانی جلسات هم اندیشی مدیریت آموزش وپرورش در سال تحصیلی 94-93توسط کارشناس ارزیابی عملکرد تشریح وبه هریک ارکارشناسان یک نسخه تدوین شده تقویم زمانی جلسات هم اندیشی تحویل شد