نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش دبیران تربیت بدنی خاتم در جشنواره روش های برتر تدریس درس تربیت بدنی

درخشش دبیران تربیت بدنی خاتم در جشنواره روش های برتر تدریس درس تربیت بدنی


درخشش دبیران تربیت بدنی خاتم در جشنواره روش های برتر تدریس درس تربیت بدنی

 این جشنواره با حضور بیش از 30 نفر،  در چهار دوره تحصیلی ویژه معلمان تربیت بدنی  برگزارشدوپس ازاعلام نتایج یازدهمین دوره جشنواره روش های برتر تدریس درس تربیت بدنی مرحله استانی  فاطمه فتح آبادی دوره دوم متوسطه  حائزمقام اول،حمیده تاج آبادی دوره دوم ابتدایی مقام اول،عصمت احمدزاده دوره اول متوسطه مقام دوم وزهراجعفری

دوره اول ابتدایی مقام سوم استان شدند.مدیریت آموزش وپرورش خاتم این موفقیت وبهروزی را به دبیران ساعی تربیت بدنی وفرهنگیان خاتم تبریک می گوید.