نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش دانش آموزان متوسطه دوره اول سمیه درآزمون سنجش استا نی

درخشش دانش آموزان متوسطه دوره اول سمیه درآزمون سنجش استا نی


درخشش دانش آموزان متوسطه دوره اول سمیه درآزمون سنجش استا نی
به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش خاتم باهدف کیفیت بخشی به مسائل آموزشی ،درراستای برگزاری آزمون هماهنگ  استانی سنجش علمی درمدارس متوسطه دوره ی اول خاتم ، دانش آموزان متوسطه ی دوره اول سمیه درقیاس با سایر مدارس خاتم حائزرتبه های اول تا هفدهم منطقه شدند.گفتنی است دراین آزمون نه دانش آموز پایه هشتم،دو دانش آموز پایه هفتم حائز رتبه های اول تا دهم وشش دانش آموزسمیه نیزحائز رتبه های یازدهم تا هفدهم شدندمدریت آموزش وپرورش ضمن تبریک به دبیران ودانش آموزان سمیه برای آنان آرزوی موفقیت وکامیابی می نماید