نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور نماینده آموزش و پرورش عشایر اداره کل در مدارس عشایری خاتم

حضور نماینده آموزش و پرورش عشایر اداره کل در مدارس عشایری خاتم


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، محمد رضا عباسی نماینده آموزش و پرورش عشایر اداره کل و محمد رضا بذرافشان معاون آموزش مدیریت آموزش و پرورش خاتم در کلاسهای آمادگی ویژه نو آموزان مناطق دوزبانه عشایر خاتم حضور پیدا کردند.