نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور دانش آموزان مجتمع امام رضا (ع) درنمازعبادی سیاسی جمعه

حضور دانش آموزان مجتمع امام رضا (ع) درنمازعبادی سیاسی جمعه


حضور دانش آموزان مجتمع امام رضا (ع) درنمازعبادی سیاسی جمعه
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آوزش وپرورش خاتم  دانش آموزان مجتمع اما رضا (ع) دهستان چاهک همراه با معاون پرورشی فرهنگی این مجتمع درنماز عبادی سیاسی جمعه به امامت خطیب توانا وبرجسته حجه الاسلام محمدرضایی شرکت وبا احکام  ومسائل روز آشنا شدند.حجه الاسلام رضایی دراین آئین عبادی سیاسی فرارسیدن اربعین سرووسالارشهیدان را به نمازگزاران تسلیت وتعزیت گفت ودرخصوص مسائل سیاسی روز واحکام اسلامی مطالب مهمی بیان نمود