نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی کمیته برنامه ریزی ارتقاء مهارت های حرفه ای

جلسه ی کمیته برنامه ریزی ارتقاء مهارت های حرفه ای


جلسه ی کمیته برنامه ریزی ارتقاء مهارت های حرفه ای
به گزارش روبط عمومی واطلاع رسانی  مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،جلسه ی کمیته  برنامه ریزی ارتقاء مهارت های حرفه ای  خاتم باهدف ارتقاء بخشی به  توانمندي‌هاي حرفه‌اي و تخصصي سرمايه‌هاي انساني، توسعه سطح كارآيي، اثر‌بخشي نيروهاي انساني درمحل دفتر آموزش وپرورش تشکیل شد دراین جلسه مدیرآموزش وپرورش خاتم معلمین  را به ارتقاء سطح دانش ،بروز بودن وافزايش انگيزش جهت  شركت فعال در كلاس‌های ضمن خدمت و...توصیه نمود درادامه جلسه عناوین معرفی مدرس دوره ی آموزشی ارتقاء افزایی پایه چهارم ابتدایی  ،معرفی مدیران جدید الانتصاب جهت تعلیم وارتقاء افزایی ، پیگیری وتشکیل کارگاه کیفیت بخشی پایه سوم ابتدایی مورد بحث وبررسی واتخاد تصمیم قرارگرفت