نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی پروژه مهر مدارس

جلسه ی پروژه مهر مدارس


جلسه ی پروژه مهر مدارس
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم ،حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم دراین جلسه ، ضمن تاکید بررفع کلیه ی مشکلات و نواقص موجود مدارس به اعضای کمیته ی پروژه مهر توصیه نمودبابازدیدهای مکررازمدارس  نسبت به شناسایی نیازها اقدام تامراکزآموزشی باداشتن فضاهای شاداب به استقبال سال تحصیلی جدید بروند. تبیین پروژه مهر وبحث وتبادل نظر درزمینه دیگرمسائل آموزشی  ازدیگرموارداین جلسه بود