نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی کمیته برنامه ریزی متوسطه دوره دوم

جلسه ی هم اندیشی کمیته برنامه ریزی متوسطه دوره دوم


جلسه ی هم اندیشی کمیته برنامه ریزی متوسطه دوره دوم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،درراستای تنظیم برنامه های تقویتی وتشکیل کلاس های تست کنکور93 ،جلسه ی هم اندیشی کمیته برنامه ریزی متوسطه دوره دوم باحضورمدیرآموزش وپرورش ،اعضای کمیته برنامه ریزی ومدیران متوسطه دوره ی دوم بامحوریت ساماندهی نیروی انسانی جهت کلاس های تقویتی تستی کنکور93،اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه ی ثبت نام وبرنامه ریزی تشکیل کلاس ها وبحث وبررسی هزینه های برگزاری کلاس ها درمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش تشکیل شد.حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم  درابتدای جلسه  ضمن خیرمقدم وبا آرزوی قبولی طاعات عبادات وبهره گیری کافی ووافی از لیالی قدر،مدیران  را به ارتقاء سطح کیفی برنامه ها وتوجه به کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی وپرورشی مدارس توصیه نمود.همچنین دراین جلسه موضوعات تشکیل جلسه توجیهی ویژه اولیاء وثبت نام دانش آموزان ،تشکیل کلاس ها بصورت ادغام حتی الامکان ،اخذ هزینه های پیش بینی شده دربسته پیشنهادی معاون آموزشی درچندین مرحله ازاولیاء مدارس و..پس از بحث وبررسی وتبادل نظر به تائید اعضای کمیته برنامه ریزی رسید.درپایان مدیران اهم دیدگاه ها ، پیشنهادها،مسائل ومشکلات خودرا درزمینه موضوعات مطروحه  بیان نمودند