نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی پایگاه انتخاب رشته کنکورسراسری 93

جلسه ی هم اندیشی پایگاه انتخاب رشته کنکورسراسری 93


جلسه ی هم اندیشی پایگاه انتخاب رشته کنکورسراسری 93

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،باحضورحبیب الله کاظمی نسب  مدیرآموزش وپرورش خاتم ،محمدکاظمی نسب معاون آموزشی ،شکیبا معاون پرورشی فرهنگی،کابلی مسئول هسته مشاوره ،عطایی مسئول فرهنگی هنری مشاوره وکوروش رسولی مسئول روابط  عمومی واطلاع رسانی ،جلسه ی همفکری وهم اندیشی  کمیته پایگاه انتخاب رشته خاتم درمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش تشکیل شد.دراین جلسه کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم برنظارت مستمر برپایگاه انتخاب رشته  ارایه خدمات مشاوره ای وراهنمایی دانش  آموزان مجاز به انتخاب رشته کنکور93 وتوجیه  واطلاع رسانی مطلوب به دانش آموزان واولیاء تاکید نمود.درادامه قاسم کابلی مسئول همسته مشاوره ،گزارش اجمالی از جلسه ی هم اندیشی مشاورین یزدارایه نمود.گفتنی است دراین جلسه موضوعات :راه اندازی پایگاه انتخاب رشته کنکورسراسری 93،ارایه خدمات مشاوره ای با حضور مشاورین مجرب وهدایت وراهنمایی پذیرفته شدگان کنکورسراسری 93 ونصب بنر وارسال پیامک  مورد بحث وتبادل اندیشه قرارگرفت ومقررگردید مدیران مقطع متوسطه دراولین فرصت به دانش آموزان اطلاع رسانی نمایندتادرموعد مقرربه پایگاه انتخاب رشته مستقر در هنرستان کاردانش ام البنین مراجعه نمایند