نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی مدیران دوره های اول ودوم ابتدایی

جلسه ی هم اندیشی مدیران دوره های اول ودوم ابتدایی


جلسه ی هم اندیشی مدیران دوره های اول ودوم ابتدایی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی دومین جلسه ی هم اندیشی مدیران دوره های اول ودوم ابتدایی ومجتمع های خاتم  با موضوع تبیین وتشریح برنامه ها وبررسی مسائل ومشکلات آموزشی پرورشی درمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش تشکیل شد.حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش وپرورش خاتم ضمن قدردانی از زحمات مدیران مدارس وباآرزوی قبولی عزاداری ایام سوگواری حضرت ابا عبدالحسین (ع)، بر اجرای بهینه دستورالعمل ها طرح های اولویت دار مدیریت تاکیدودرارتباط با سیا ستها وبرنامه های آموزش وپرورش ومسائلی که در سال تحصیلی جدید باید مورد توجه مدیران قرار گیردرهنمود های لازم را  درزمینه کیفیت بخشی  به مسائل آموزشی ارایه نمود.مدیرآموزش وپرورش خاتم درادامه به اهمیت وجایگاه مدیران ووبرنامه ریزی در پیشبرد امورات آموزشی وپرورشی اشاره و رمز موفقیت مدیران را داشتن برنامه عنوان کرد .همچنین محمدکاظمی نسب معاون آموزشی با اشاره به اهمیت برنامه جامع ونظارت برفعالیت ها ،برنامه روزانه هفتگی ماهانه وسالانه را برای مدیران  امری ضروری قلمداد کرد.معاون آموزشی خاتم  توصیه کرد مدیران  فضای مدرسه را فضایی سرشار از مهر ومحبت و الفت قراردهند  ومباحث همکاران را  به مباحث علمی وپرورشی سوق دهند و از ایجاد فضای خشک و سرد جدا خودداری نمایند.درحاشیه این جلسه تیموری کارشناس ابتدایی اهم برنامه ها وطرح های اجرایی ابتدایی درمدارس را یادآورشدومدیران نقطه نظرات وپیشنهادات  ومسائل ومشکلات حوزه کاری خودرا بیان کردند


  
.