نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی مدیران خاتم

جلسه ی هم اندیشی مدیران خاتم


جلسه ی هم اندیشی مدیران خاتم
دراین جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم باتبریک میلادمسعودپیامبررحمت ومهربانی وتشکرازحضورصمیمی مدیران تصریح کرد همه مکلفیم درجهت رشد وتعالی اهداف آموزش وپرورش قدم برداریم وی به مدیران توصیه نمودازهم اکنون نسبت به تنظیم برنامه کاری ،تدوین فعالیت های آموزشی یکساله اقدام نمایندمدیرآموزش وپرورش خاتم بااشاره به اجرای طرح تجمیع وساماندهی فضاهای آموزشی ازطریق پاورپوینت اهداف محاسن این طرح را برای مدیران تشریح نمودگفتنی است درادامه این جلسه موضوعات متنوع ساماندهی نبروی های کاری ، برگزاری  کلاس های تقویتی مدارس نمونه دولتی ،تنظیم وارسال تقویم اجرایی مدیران مدارس ،ارسال به موقع بخشنامه ها ،رعایت طرح محدودبندی درطرح تجمیع ،تکمیل لیست تجهیزات وتعمیرات  مدارس موردبحث وتبادل اندیشه وتصمیم گیری قرارگرفت