نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی مدیران تمامی مقاطع با مدیر آموزش و پرورش خاتم

جلسه ی هم اندیشی مدیران تمامی مقاطع با مدیر آموزش و پرورش خاتم


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، جلسه هم اندیشی مدیران با مدیر و کارشنا سان آموزش و پرورش خاتم در محل سالن اجتماعات تالار فرهنگیان برگزار گردید

دراین جلسه کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم با تشکر اززحمات مدیران  برضرورت هماهنگی  بیشتر ،جهت تسهیل درامر ثبت نام دانش آموزان  نکاتی رابیان  نمود. در ادامه مدیر آموزش و پرورش خاتم  اولویت بندی ، ثبت نام دانش آموزان برابر مقررات ورعایت نرم ومحدوه دبندی وکیفیت بخشی به مسائل آموزشی مطالبی را خواستار شد..

در پایان این جلسه هریک از مدیران دیدگاه ها ، نقطه نظرات ، پیشنهادها و سوالات خود را مطرح کردند که توسط مسئولین جلسه ،پاسخ های لازم داده شد .