نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی شورای اداری خاتم

جلسه ی هم اندیشی شورای اداری خاتم


جلسه ی هم اندیشی شورای اداری خاتم
   به گزاری روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم براساس وحدت رویه، باهدف تبادل ،هم اندیشی وهم افزایی فکری  شانردهمین جلسه ی شورای اداری کارکنان مدیریت آموزش وپرورش خاتم درمحل دفتر آموزش وپرورش برگزارشد.دراین جلسه محمد کاظمی نسب معاون آموزشی باتقدیر وتشکرازحضور اعضا بطور اجمال گزارش مبسوطی از اهم فعالیت های آموزشی را تشریح وبرمشارکت وتعامل  بیشتراولیاءجهت ارتقاء بخشی به  یرنامه های آموزش وپرورش تاکید نمود.همچنین شکیبا معاون پرورشی فرهنگی  گزارشی ازاعزام اردوی دانش آموزی به بنیاد علوی درلواسان ارایه کرد.درادامه جلسه ،هریک از کارکنان نقطه نظرات پیشنهادات ومسائل ومشکلات حوزه ی کاری رابیان نمودند .گفتنی است محورهای بازدید ازمدارس روستایی ورفع نقیصه های موجود،صدور ابلاغ ها ،کمبود نیروی انسانی جاری وپیگیری لازم ،اطلاع رسانی درزمینه برنامه جامع آموزش وپرورش ودیگر مسائل ومشکلات آموزشی پرورشی مورد بحث وتبادل فکری قرارگرفت ودستورکارجلسه ی آینده شورای اداری  به همکاران اعلام شد