نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی شورای اداری

جلسه ی هم اندیشی شورای اداری


جلسه ی هم اندیشی شورای اداری
دراین جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم با تشکرازحضورکارکنان به تعامل بیشتر،،تدوین برنامه ی کاری کمیته های مربوطه ، تنظیم تقویم زمانی  کاری ،بازدید ازحوزه های داخلی امتحانات ، تشکیل کارگروه های بهبودکیفیت بخشی وتوانمندسازی معلمین  تاکیدنموددرادامه کارکنان نقطه نظرات وپیشنهادات موردی عملی خودرا درراستای کیفیت بخشی به مسائل آموزشی پرورشی بیان نمودند


.