نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی حوزه پرورشی فرهنگی

جلسه ی هم اندیشی حوزه پرورشی فرهنگی


جلسه ی هم اندیشی حوزه پرورشی فرهنگی
دراین جلسه پس ازتلاوت آیاتی از کلام وحی شکیبا معاون پرورشی وفرهنگی ضمن تشکر ازحضور اعضاء، بربرنامه ریزی سالانه وکیفیت بخشی به مسائل پرورشی فرهنگی تاکید نموددرادامه جلسه هریک از اعضاء نقطه نظرات دیدگاه ها ی خودرادرزمینه ی مسائل ومشکلات حوزه پرورشی فرهنگی قرآن نماز وعترت بیان نمودند.موضوعات مسابقات فرهنگی هنری ، فعالیت های پرورشی فرهنگی مدارس، نماز جماعت وآسیب های اجتماعی روز ازمحورهای مورد بحث وتبادل نظر درجلسه ی هم اندیشی  کمیته ی  پرورشی فرهنگی خاتم بود