نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هماهنگی قرارگاه مرکزی راهیان نورخاتم

جلسه ی هماهنگی قرارگاه مرکزی راهیان نورخاتم


جلسه ی هماهنگی قرارگاه مرکزی راهیان نورخاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش ورورش خاتم آخرین جلسه هماهنگی اعضای قرارگاه مرکزی راهیان نورخاتم خاتم باحضور معاون فرماندار جانشین ناحیه مقاومت سپاه خاتم وجمعی ازدیگز مسئولین درمحل دفتر فرمانداری خاتم برگزارشد .دراین جلسه موضوع اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی دراعزام به مناطق عملیانی جنوب کشور دردستورکارقرارگرفت ونقطه نظرات پیشنهادات  اعضا موردبحث وتبادل نظروتصمیم گیری قرارگرفت .گفتنی قریب  190دانش آموز ارشهرستان خاتم درروزیکشنبه 27مهرجهت بازدید به مناطق عملیاتی جنوب کشوراعزام وبا ایثارگری ها دلاوری  هاورشادت ها ی رزمندگان دوران هشت ساله دفاع مقدس آشنا خواهندشد