نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هماهنگی طرح اوقات فراغت تابستانی 94

جلسه ی هماهنگی طرح اوقات فراغت تابستانی 94


جلسه ی هماهنگی طرح اوقات فراغت تابستانی 94
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم جلسه ی طرح اوقات فراغت تابستانه باحضور معاون پرورشی فرهنگی ودیگر اعضای مربوطه درمحل دفترمدیریت آموزش وپرورش تشکیل ودرزمینه برنامه ریزی اطلاع رسانی  شروع کلاس های تابستانه دانش آموزی بحث  وتبادل نظر شد.گفتنی است دراین جلسه شکیبا معاون پرورشی فرهنگی ضمن تبریک اعیاد وکسب رتبه های ممتاز دانش آموزان درمرحله استانی مسابقات فرهنگی هنری بربرنامه ریزی مطلوب کبفیت بخشی کلاس های تابستانه تاکید نمود.همچنین هریک از اعضا نثطه نظرات پیشنهادات را بیان ومسئولین ناحیه مقاومت بسیج سپاه خاتم نیزدرزمینه طرح هجرت 3به تشریح برنامه ها وچگونگی جذب دانش آموزان درطرح مذکورپرداختند