نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هماهنگی حوزه ی معاونت مالی

جلسه ی هماهنگی حوزه ی معاونت مالی


جلسه ی هماهنگی حوزه ی معاونت مالی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم در راستای تعامل همفکری هم اندیشی وتقویت مناسبات کاری باحضور یوسف محمودی معاون توسعه وپشتیبانی ودیکر کارشناسان وکارکنان  جلسه ی هماهنگی هم اندیشی وهمفکری   حوزه ی معاون مالی مدیریت آموزش وپرورش خاتم درمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش خاتم تشکیل شد.دراین جلسه محمودی ضمن تقدیروتشکر از زحمات ،آنان را به انجام وظایف بهینه ،مدیریت منابع استفاده از حداقل امکانات وصرفه جویی درامورتوصیه نمود.درادامه جلسه موضوعات مسائل مالی اداری آموزشی خدماتی رفاهی موردبحث وتبادل نظر وتصمیم گیری قرارگرفت