نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی فوق العاده طرح تکریم ارباب رجوع

جلسه ی فوق العاده طرح تکریم ارباب رجوع


جلسه ی فوق العاده طرح تکریم ارباب رجوع
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،باهدف خدمت رسانی به ارباب رجوع ،جلسه ی فوق العاده ی طرح تکریم ارباب رجوع خاتم  باحضور مدیرآموزش وپرورش ودیگراعضا درمحل دفتر مدیریت برگزارشد.دراین  جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ،تکریم ارباب رجوع رااز اولویت های کاری آموزش و پرورش عنوان کرد واعضای طرح تکریم ارباب رجوع را به ارتقاء کیفیت وبرنامه ریزی منظم ومنسجم برای رفع مشکلات ارباب رجوع، اجرای طرح کایزن (چیدمان اداری منظم) ،خوش رویی و شرح صدر با ارباب رجوع ،رعایت نظم و نمای ظاهری اتاق های همکاران وتوجه به منشور اخلاقی طرح تکریم توصیه نمود.گفتنی است در پایان این نشست اعضآ ی طرح تکریم نقطه نظرات وپیشنهادات خودرا مطرح کردندوچندین مصوبه به تائید اعضاء کمیته طرح تکریم ارباب رجوع رسید