نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی شورای دانش آموزی دبستان شهید هاشمی نزاد

جلسه ی شورای دانش آموزی دبستان شهید هاشمی نزاد


جلسه ی شورای دانش آموزی دبستان شهید هاشمی نزاد
دراین جلسه پس از تلاوت آیات کلام وحی نجمه محمدی مربی پرورشی فرهنگی دبستان شهید هاشمی نژاد ضمن برشمردن اهداف ووظابف شوراهای دانش آموزی آنان را به شرکت منسجم وهمه جانبه در کلیه برنامه  های آموزشی پرورشی این دبستان توصیه نمود.سپس  هریک از اعضا نظرات خودرادرزمینه ی کیفیت برنامه ها و شرکت باشکوه دانش آموزان درمراسم های ملی مذهبی آموزشی اردوهای درون وبرون مدرسه ای بیان کردند