نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی شورای برنامه ریزی متوسطه دوره دوم

جلسه ی شورای برنامه ریزی متوسطه دوره دوم


جلسه ی شورای برنامه ریزی متوسطه دوره دوم
دراین جلسه کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم  با اشاره به سند تحول بنیادین ،سیاست های کلی آموزش و پرورش را در راستای تکریم و ارتقای کیفیت آموزشی ذکرومتذکرشدساماندهی نیروی انسانی علاوه بر کاهش هزینه های آموزش وپرورش باعث بهبود کیفیت آموزش نیز خواهد شد.درادامه جلسه موضوعات تصمیم گیری درخصوص کلاس بندی،سازماندهی پرسنل متوسطه دوره دوم وتشکیل کلاس های تقویتی وتست کنکور درسال 94- 93دردستورکار وموردبحث وتبادل نظر قرارگرفت .شایان ذکراست  مدیران متوسطه دوره دوم پسرانه آیت الله طالقانی ،امام خمینی (ره) ودخنرانه انقلاب اسلامی ونمونه دولتی برکت دراین جلسه حضور داشتندونقطه نظرات ومسائل ومشکلات  خودرا مطرح نمودند


    .