نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی شورای اداری آموزش وپرورش خاتم

جلسه ی شورای اداری آموزش وپرورش خاتم


جلسه ی شورای اداری آموزش وپرورش خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم دراین جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم صمیمانه از عوامل وحضورمسئولین وخانواده های فرهنگیان درجشن بزرگ فرهنگیان درهفته مقام معلم قدردانی وسپاسگزاری نمودوهمت،همدلی وهمزبانی فرهنگیان را ستود.درادامه جلسه هریک ازپرسل مدیریت آموزش وپرورش به فراخور وقت مقرر نقطه نظرات وتوصیه های خود را درزمینه های متنوع ارایه نمودند