نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی سامان دهی ونظام دوره ای ابتدایی

جلسه ی سامان دهی ونظام دوره ای ابتدایی


جلسه ی سامان دهی ونظام دوره ای ابتدایی
دراین جلسه حبیب الله کاظمی نسب با اشاره به اجرای طرح ساماندهی  فضاهای آموزشی واجرای نظام دوره ای ابتدایی در سال تحصیلی 94- 93ازمدیران خواست ازهم اکنون آمادگی لازم جهت اجرای تمام وکمال این طرح را داشته باشند تاوقفه ای دراجرای آن ایجادنشوددرادامه جلسه مدیران حوزه شهری ابتدایی نقطه نظرات مشکلات تنگناها وپیشنهادات خودرا درراستای بهینه سازی سامان دهی فضاهای آموزشی واجرای نظام دوره ای بیان کردندگفتنی است براساس این طرح دانش آموزان مدارس ارشاد وزینب دردودوره اول ودوم بطوریکه دانش آموزان دوره اول دردبستان ارشاد ودوره ی دوم دردبستان حضرت زینب ساماندهی خواهند شد.دانش آموزان دبستان های نواب وشهید بهشتی نیزدردوه دوره بطوریکه  دانش آموزان دوره اول  دردبستان شهید نواب صفوی درساختمان شهید بهشتی فعلی واقع دربلوار شریعتی ودوره ی دوم در دبستان شهید بهشتی درساختمان فعلی دبیرستان امام حسین ودانش آموزان مدارس فاطمیه وغفاری دردودوره اول  دوم ،بطوریکه دانش آموزان  دوره اول دردبستان فاطمیه ودوره دوم دردبستان آیت اله غفاری ساماندهی خواهند شد