نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی ساماندهی نیروهای ابتدایی

جلسه ی ساماندهی نیروهای ابتدایی


جلسه ی ساماندهی نیروهای ابتدایی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی  مدیریت آموزش وپرورش  دومین جلسه ی ساماندهی نیروهای ابتدایی خاتم  باحضورمدیر،معاونین آموزشی پرورشی فرهنگی دبیرجلسه ساماندهی  تشکیل وزمینه سازی مناسب جهت کبفیت بخشی به آموزش وشروع سال تحصیلی مطلوب انجام شد.حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم دراین جلسه تصریح کرد تاکنون جلسه‌های مربوط به سامان‌دهی آموزگاران مقاطع ابتدایی زن و مرد برگزار شده و آمادگی کامل به منظور شروع این سال تحصیلی را داریم وبراساس شیوه نامه ساماندهی 95-94کلیه نیروهای ابتدایی ساماندهی شده اند.گفتنی است درسال تحصیلی آینده طبق برنامه ریزی لازم انجام یافته  وتمهیدات لازم اندیشیده شده درخاتم بیش از1800دانش آموزابتدایی در98کلاس درس در45مدرسه با 145نیروی ابتدایی سال تحصیلی جدید را شروع خواهندکرد

  

.