نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی توجیهی اولیاء دانش آموزان باحضورمشاور مجرب خطیبی

جلسه ی توجیهی اولیاء دانش آموزان باحضورمشاور مجرب خطیبی


جلسه ی توجیهی اولیاء دانش آموزان باحضورمشاور مجرب خطیبی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم جلسه ی توجیهی اولیاء دانش آموزان سال سوم وچهارم متوسطه باحضور مشاور مجرب خطیبی درکانون آیت اله خاتمی برگزارشد دراین  نشست دوساعته خطیبی اولیاء را به تعامل بیشتر، همکاری و هماهنگی همگرایی با دانش آموزان و آموزش وپرورش توصیه و به اولیاء تاکید کرد درکنار دانش آموزان باشید برآنان نظارت کنید در برنامه ریزی مشارکت نمائید .مشاورمجرب استانی ،مهمترین دغدغه دانش آموزان دراین فاسله تاکنکور راداشتن آرامش وعدم استرس وباآهنگ برنامه حرکت کردن عنوان نمود  خطیبی درادامه درزمینه چگونگی برنامه ریزی ،هماهنگی دانش آموزان در برنامه ریزی وشرکت درکلاس های تقویتی آزمون های کنکورآزمایشی  وتوجه به اولویت عاطفی وشناختی دانش آموزان وهمراهی بیشتر اولیاء با برنامه های آموزش وپرورش  نقطه نظرات ومطالبی را متذکر شد.گفتنی است دراین جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرومحمدکاظمی نسب معاون آموزشی دوره های های تحصیلی آموزش وپرورش
 نیز حضور داشتند