نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی بررسی وضعیت هدایت تحصیلی دانش اموزان اول دبیرستان

جلسه ی بررسی وضعیت هدایت تحصیلی دانش اموزان اول دبیرستان


جلسه ی بررسی وضعیت هدایت تحصیلی دانش اموزان اول دبیرستان
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم  دراین جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن تشکر ازحضور مدعوین برهدایت تحصیلی جامع وکامل جهت دانش آموزان پایه اول واگاهی بخشی لازم به اولیاء آنان تاکید نمود.درادامه جلسه قاسم کابلی مسئول هسته مشاوره خاتم آخرین دستورالعمل ها وآئین نامه های جهت هدایت تحصیلی دانش آموزان درسال 95-94را تبیین وبرضرورت توجه بیشتر مشاورین به امرمشاوره وهدایت تحصیلی اشاره کرد. شایان ذکراست  دراین جلسه برنامه ی جامع هدایت تحصیلی  با هدف آشنایی کامل دانش آموزان پایه ی اول و خانواده های آنها با رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش و معرفی توانمندی های دیگر شاخه ها موردبحث وتبادل نظرمدیران ومشاورین قرارگرفت

 .

 

.