نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی انجمن اولیاء ومربیان دبستان حضرت زینب (س)

جلسه ی انجمن اولیاء ومربیان دبستان حضرت زینب (س)


جلسه ی انجمن اولیاء ومربیان دبستان حضرت زینب (س)
باحضورمدیرآموزش وپرورش خاتم آخرین جلسه ی انجمن اولیاء ومربیان دبستان حضرت زینب (س) خاتم  تشکیل وبرضرورت مشارکت همه جانبه اولیاء با مدارس تاکیدشد.حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم دراین جلسه  ضمن تشکر ازحضور چشمگیر اولیا خواستار همراهی و همکاری در زمینه مسائل آموزشی، تربیتی  دانش آموزان شدو تصریح کرد تشویق وترغیب دانش آموزان در زمینه تحصیل وپیشرفت آنان موثر ثمر است .مدیرآموزش وپرورش خاتم در پایان از تلاشهای مدیران ،معلمان واولیای  مدارس که در تقویت انجمن اولیا و مربیان تلاش های وصف ناپذیری داشتندتقدیر و تشکر نمود