نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته ی تعمیر وتجهیز مدارس

جلسه کمیته ی تعمیر وتجهیز مدارس


جلسه کمیته ی تعمیر وتجهیز مدارس
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم  حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم  دراین جلسه ضمن تشکر ازحضور اعضا گفت : کمیته تعمیر وتجهیز باید آماده سازی تمام وکمال مدارس درفرصت باقیمانده وشاداب سازی محیط های آموزشی ونیز  نارسایی ها و کمبود های موجود در مدارس را بررسی و برای رفع آنها اقدام اساسی کند.گفتنی است یوسف محمود ی دبیر کمیته تعمیر وتجهیز مدارس دراین جلسه ضمن تبیین وتشریح مفاد شیوه نامه ووظایف کمیته مربوطه درزمینه ی همکاری لازم وتعامل بیشتر واحدها با مدارس نقطه نظراتی بیان وجندین مصوبه نیزیه تائید اعضا رسید